img_linkdhamma
 
 
 
 
dhamma1
dhamma2
1.ธรรมของครูบาอาจารย์
dhamma2
ฟังธรรมะออนไลน์ของครูบาอาจารย์จากพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่น หลวงปู่หลุย จันทสาโร, หลวงปู่ขาวอนาลโย, หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อลี ธัมมธโร, หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท, หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, หลวงพ่อชา สุภัทโท เป็นต้น
http://www.fungdham.com

 
2.เสียงธรรมออนไลน์ ( ธรรมจักร )
เว็บเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา, อ่านหนังสือธรรมะ/ฟังธรรมะออนไลน์, ฟังเสียงสวดมนต์ออนไลน์
http://www.dhammajak.net
 
3.ชมรมกัลยาณธรรม
แจกสื่อธรรมะเป็นธรรมบรรณาการหลายรายการประจำเดือน ติดตามข่าวคราวกิจกรรมของชมรมและสามารถดาวน์โหลดหนังสือธรรมะ อ่านประวัติ/ฟังเสียงเทศนาธรรม บรรยายธรรม ของอริยะสงฆ์ ครูอาจารย์ที่เคารพ. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล • หลวงพ่อชา สุภัทโท • หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นต้น
http://www.kanlayanatam.com/voice/biography.htm
 
4.ธรรมมะไทย
ข่าวธรรมะ, พุทธศาสตร์-พุทธศิลป์, ฟังเสียงธรรมออนไลน์ และแหล่งรวมบทสวดมนต์
http://www.dhammathai.org/sounds/dhammasound.php

 
5.วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
เว็บแนะนำสถานปฏิบัติธรรมของวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี รวมถึงเผยแผ่ธรรมบรรยาย ไฟล์วีดีโอ หนังสือธรรมต่างๆที่แสดงโดยพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
http://www.jarun.org
 
6.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เว็บไซต์ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อหนึ่งสำหรับการศึกษาและเผยแพร่พระธรรมตามแนวพระตรีปิฎก ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป
http://www.dhammahome.com

 
7.สวนสันติธรรม
เว็บไซต์แนะนำการดูจิต....ด้วยความรู้สึกตัว ฟังเสียงธรรม/อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ ของหลวงปู่ดุลย์ อตุโล, หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช
http://www.wimutti.net
 
8.เสถียรธรรมสถาน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างศานติ สามารถดูรายการธรรมสวัสดีและฟังธรรมวิทยุสาวิกา โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
http://www.sdsweb.org
 
9.ผลงานดังตฤน
อักษรที่อาสาเป็นบันไดเลื่อน พาคุณเคลื่อนจากผืนหญ้าแห่งมายา สู่ฝั่งฟ้าสัมมาทิฐิและสติที่สมบูรณ์ ฟังเสียงอ่านหนังสือธรรมะออนไลน์ อ่านนิตยสารธรรมะออนไลน์ รายสัปดาห์ คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับกรรมวิบากและการปฏิบัติธรรม
http://www.dungtrin.com
 
10.เว็บซีดีธรรมมะ
แจก CD ธรรมะหลากหลายรูปแบบ แหล่งรวบรวมไฟล์ และให้บริการโหลดไฟล์ซีดี และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน
http://www.cdthamma.com
 
11.ลานธรรมเสวนา
บอร์ดธรรมทาน จากเว็บลานธรรมเสวนา แหล่งประกาศแจกสื่อธรรมะมากมายหลายรูปแบบที่ท่านสามารถขอรับและประกาศแจกเพื่อเป็นธรรมทานได้เช่นกัน
http://larndham.net/index.php?showforum=9
dhamma1